Sensornia

Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Zespół

Nazywam się Dawid Moskwytyn.
Jestem pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej. Na co dzień pracuję w przedszkolu jako nauczyciel.
W pracy z dziećmi zwracam szczególną uwagę na indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka bazując na jego mocnych stronach.

przeczytaj więcej

Terapia

Integracja sensoryczna to umiejętność naszego mózgu, która pozwala odczuwać,  porządkować,  składać w spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce – wzrokowe, słuchowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji czy wreszcie węchowe i smakowe. Mózg nabywa i rozwija tą umiejętność przez całe życie, choć najbardziej intensywnie w pierwszych kilku latach życia dziecka. Dzięki tej umiejętności organizowania i rozpoznawania docierających do nas informacji sensorycznych, dziecko rozwija coraz bardziej dostosowane do wymagań otoczenia mechanizmy uczenia się i zachowania. Ten proces organizacji informacji sensorycznych jest fundamentem takich umiejętności jak te związane z ruchem, mową, emocjami, uwagą, relacjami społecznymi i percepcją.

przeczytaj więcej